Coaching Supervision

En coach, som vill göra sitt bästa håller sitt främsta redskap, sej själv – sin person och sitt kunnande - i toppform. Den som jobbar med andra människor, samlar mentalt ”avfall”, som stör förmågan gestalta och reagera på klientens tonfall, gester, tysta meddelanden. Den egna kommunikationsförmågan, känslan för mänskor och eden emotionella intelligensen kan minska och tillsammans med den nytta klienten upplever.

ICF kräver inte ännu Coaching Supervision men beviljar CCE poäng (en timme ger 1 CCE). Alla certifierade coachar behöver 40 CCE poäng då de förnyar sin certifiering vart tredje år.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå