Foto: Anna Dammert
Foto: Anna Dammert

Vem är jag?

Jag heter Marianne Borg Hyökki. Jag utvecklar ledarskap och förmåga inverka i det jag kallar Existential Coaching.

Vad baserar sig på min expertis som coach på?

Jag förstår djupa förändringsprocesser, verkställer förändring och inspirerar till självstyrning

Min expertis som människokännare, verkställande av förändring och självledarskap grundar sig på en omfattande skolning som coach3 och många års erfarenhet4 som coach för chefer och experter samt som coach för yrkescoachar (sammanlagt över 2 700 timmar). Min långa verksamhet som Gestalt psykoterapeut (individuell-, par- och gruppterapi, över 10 000 timmar) stöder mitt arbete som coach. Jag har en akademisk bakgrund som doktor i agrikultur- och forstvetenskaper1 och Master of Arts in Organizational Management and Development2. Dessutom har jag fungerat i expertroller och som chef.

Detta gör jag? – Mina klienter?

  • Utveckling av ledarskap och förmåga göra resultat
  • Djup och hållbar utveckling
  • Förverkligande av taktiska mål

Jag handleder chefers utveckling och förmåga göra resultat, inspirera och leda andra. Jag handleder också förändringsprocesser i ledningsgrupper.

En individuell existentiell och transformativ coaching process stöder en djup och hållbar utveckling och förmågan att uppnå kortsiktiga, taktiska, mål. En skärpning av värden gör verksamheten frimodigare och resultaten förbättras.

Hur lång är en coaching process?

Att stabilisera en omvälvande inre förändring som märks i de dagliga rutinerna tar 4-6 månader. De bästa resultaten uppnås med en 6-12 månader lång process och arbetssättet är individuell-, team-, eller gruppcoaching eller en kombination av dessa.

  • Chefens person och handlingsmönster är hens viktigaste redskap
  • Berätta klart och tydligt om målsättningen på ett motiverande sätt

Vilka resultat kan man vänta sig av en coaching process?

Jag har bidragit till att hundratals människor vuxit och blivit nöjda både på arbetsplatsen och hemma. Det finns inga färdiga lösningar. Målet för en existentiell coaching process ställs individuellt för varje process.

Stödd på forskningsresultat och min egen erfarenhet vågar jag påstå att chefens viktigaste dagliga redskap är hen själv, det egna sättet att fungera och den egna personen.

Privat

Jag är gift sedan 1998 och har tre vuxna söner via min man. Mina intressen är körsång, trädgårdsskötsel, vatten joggning och Nyslotts Operafestival. Min passion är att förstå hur en människa skapar ett bra och lyckligt liv – hållbart, rättvist, privat och på jobbet.

  1. Mikrobiologi, Helsingfors universitet, 1986
  2. Med focus på Coaching , Fielding Graduate University, Santa Barbara, USA, 2011
  3. Certified Business Coach (2007), Certified Mentor Coach (2013), Coaching Supervision Certificate, Bath Consultancy Group, UK (2018)  
  4. International Coach Federation, Professional Certified Coach, 2009 (750 timmar, nu c 1 750 timmar coaching och 1 200 timmar mentorcoaching)
  5. GIS- Gestalt Institute of Scandinavia, Orö, DK, 1996. Rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen psykoterapeut av Valvira (1998) och kompetens som rehabiliterings psykoterapeut av FPA (2000)

"We´re not defined by our limitations. We´re defined by the fact that we are the species that seeks to extend beyond its limitations"
(Ray Kurzweil)

Stor-Kroksnäs Konferensgård

Mina morföräldrar skaffade Stor-Kroksnäs på 1930-talet. Gården ligger på Vessö i Borgå. Dom älskade stället, skötte det väl och tillbringade all sin fridtid där. Min barndoms somrar  firades där och därifrån har jag tagit mej till skolan. Jag ärvde huvudbyggnaden, som vi reparerade och den fungerar nu som Stor-Kroksnäs Konferensgård (www.kokouskartano.fi) sedan 1999.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå