Steg från självledarskap
till att leda andra.
Lyckas tillsammans!

Coach Marianne är en erfaren expert som i sitt möte med människor utvecklar ledarskap och sätt att påverka sin omgivning. Hon känner människans inre varelse, för djupa samtal med sina klienter och hjälper dem från planer till förverkligande

Steg från självledarskap
till att leda andra.
Lyckas tillsammans!

Coach Marianne är en erfaren expert som i sitt möte med människor utvecklar ledarskap och sätt att påverka sin omgivning. Hon känner människans inre varelse, för djupa samtal med sina klienter och hjälper dem från planer till förverkligande

Steg från självledarskap
till att leda andra.
Lyckas tillsammans!

Coach Marianne är en erfaren expert som i sitt möte med människor utvecklar ledarskap och sätt att påverka sin omgivning. Hon känner människans inre varelse, för djupa samtal med sina klienter och hjälper dem från planer till förverkligande

Högsta ledning

En stor del av strategin försvinner i kommunikations kedjan
Gick allt etiskt rätt till?
Brister och problem med växelverkan och kommunikation

Högsta ledning och ledningsgruppen väljer organisationens värden, mission, vision samt strategin för verksamheten. Det är utmanande att överföra idéer till handlingar och resultat. Forskningen visar att det är svårt att få med alla att jobba i samma riktning.

De här sakerna tar chefernas uppmärksamhet under dagen och gör nattsömnen orolig:

 • Motsvarar vår strategi kommande utmaningar?
 • Hur kan vi förverkliga strategin bättre?
 • Kommunicerar vi effektivt?
 • Hur kan vi förbättra resultatet?
 • Gick allt rätt till etiskt? Eller blir något nyhet på första sidan i medierna?
 • Hur reagerar man på svaga signaler?

Det hur chefen reagerar och fungerar är modellen för all samverkan. Chefen behöver stöd för sitt eget agerande, sin utveckling och sin tillväxt. När stressen stör hjärnans funktion, är coachen den snabbaste hjälpen till en återställd tankefunktion och hållbara lösningar.

"Problemen är synliga i den yttre världen, lösningarna kommer inifrån." Ta kontakt!

Chefen

Hur ser strategin ut konkret?
Implementering av strategin
Utveckla kontaktförmåga & människokännedom

Chefen är den som sätter ord på strategin till dem som utför arbetet. De här fyra sakerna är utmanade:

 • Att göra strategin förståelig
 • Konflikter i teamet
 • Risken för utbrändhet
 • En besvärlig medarbetare

För att chefen skall kunna berätta om strategin på ett lättfattligt och motiverande sätt, behöver hen själv kunna gestalta hur strategin ser ut i praktiken. Hurdana handlingar behövs? Vilket kunnande? Vilka resurser behövs? Förutom en mångfacetterad gestaltningsförmåga behöver chefen fungerande kommunikations skicklighet, människokännedom och emotionell intelligens.

Ta kontakt!

Team & Grupp

Mera tillsammans
Vad har teamets medlemmarna hört och har de förstått?
Hur kunde gruppen fungera bättre?

Idag jobbar man mycket i team. Summan av team medlemmarnas kunskap och prestation är större än de enskilda individernas tillsammans. Teamet har en gemensam funktion, samma målsättning. Teamet verkställer strategin i organisationen genom försäljning, service, produktion.

Att fungera i ett team kan vara utmanade:

 • Hur tydligt och konkret har cheferna berättat om strategin?
 • Vad och hur har team medlemmarna hört och uppfattat?
 • Hur väl förbinder sig teamets medlemmar till sina egna och teamets målsättning?
 • Hurdana principer har teamet för sitt samarbete och hur skapas de?
 • Hur fördela arbetet rättvist inom teamet?
 • Hur redo är teamets medlemmar att hjälpa varandra?
"Om du inte är färdig att förändra dej själv, hur kan du då vänta dig att någon annan är det?" Ta kontakt!

Experten

Öka Din egen kunskapsnivå
Ledarskap är något man kan lära sig

Kraven på experten ökar hela tiden. Förutom det egna området krävs allt mera självledarskap och förmåga att fokusera på rätt saker.

Ofta får experten några medarbetare eller ett team att leda. Många gånger utan att experten är intresserad av eller vet så mycket om ledarskap. En expert kan också sitta i ledningsgruppen eller motsvarande organ. I alla dessa uppgifter behövs förutom expertområdet insikter i hur människor fungerar.

Ledarskap är något man kan lära sej.

"Är du redo att möta Ditt eget behov av förändring?" Ta kontakt!

Coachen

Kontinuerlig professionell utveckling
Nöjda kunder
Etisk verksamhet

International Coach Federation (ICF) förutsätter att coachen utvecklas professionellt hela tiden. Detta är samtidigt en förutsättning för nöjda kunder. ICF definierar två olika vägar för professionell utveckling: Coaching Supervision och Mentor Coaching.aaaa

"Förvänta dej din egen tillväxt och utveckling innan du förväntar dej det av andra"

Coaching Supervision

En coach, som vill göra sitt bästa håller sitt främsta redskap, sej själv – sin person och sitt kunnande - i toppform. Den som jobbar med andra människor, samlar mentalt ”avfall”, som stör förmågan gestalta och reagera på klientens tonfall, gester, tysta meddelanden. Den egna kommunikationsförmågan, känslan för mänskor och eden emotionella intelligensen kan minska och tillsammans med den nytta klienten upplever.

ICF kräver inte ännu Coaching Supervision men beviljar CCE poäng (en timme ger 1 CCE). Alla certifierade coachar behöver 40 CCE poäng då de förnyar sin certifiering vart tredje år.

Mentor Coaching

Om du förnyar eller söker certifiering på ACC-nivå eller söker certifiering på PCC-nivå portfolievägen, behövs 10 timmar Mentor Coaching. Du får skriftlig feedback på tre coaching sessioner du gör av den mest erfarna mentorcoachen i Finland.

Med Mentor Coaching avser ICF coachande stöd till coachen speciellt i förhållande till ICF:s kärnkompetenser.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå