Strategian jalkauttaminen

Suurimmalle osalle ihmisille strategia tulee annettuna ylhäältä päin. Olen kuullun niin monen toteavan että taas pitää tehdä asiat eri tavalla ja ettei jaksa taas muuttaa systeemejä. Tämä on ihmiselle luonteva reaktio kun tulee liikaa informaatiota.

Olen kehittänyt prosessin, Organisational Forumin, tämän välttämiseksi. Kuten nimestä voi arvata on kyse osallistuttavasta tavasta, jossa organisaation kaikilla tasoilla on mahdollisuus vaikuttaa strategiaan. Tällä tavalla ihmiset voivat kokea että heidän osaamisensa arvostetaan, heitä kuunnellaan, he ovat merkityksellisiä. Nämä vaikuttavat sitoutumiseen, innostukseen, motivoitumiseen ja työtuloksiin myönteisesti.

Organisation Forumissa toimin coachina, coachaavana konsulttina ja kouluttajana kun strategiaan haetaan palautetta ja panosta organisaation eri tasoilta.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå