Askelia itsensä ohjaamisesta
muiden johtamiseen. Onnistukaa yhdessä!

Coach Marianne on kokenut ammattilainen, johtajuuden ja vaikuttavuuden kehittäjä. Hän on ihmisen syvän olemuksen ja muutoksen asiantuntija, joka tukee johtajia ja esimiehiä suunnitelmasta toteutukseen.

Askelia itsensä ohjaamisesta
muiden johtamiseen. Onnistukaa yhdessä!

Coach Marianne on kokenut ammattilainen, johtajuuden ja vaikuttavuuden kehittäjä. Hän on ihmisen syvän olemuksen ja muutoksen asiantuntija, joka tukee johtajia ja esimiehiä suunnitelmasta toteutukseen.

Askelia itsensä ohjaamisesta
muiden johtamiseen. Onnistukaa yhdessä!

Coach Marianne on kokenut ammattilainen, johtajuuden ja vaikuttavuuden kehittäjä. Hän on ihmisen syvän olemuksen ja muutoksen asiantuntija, joka tukee johtajia ja esimiehiä suunnitelmasta toteutukseen.

Ylin johto

Hyvä johtaja on selkeä. Hän tietää kuka hän itse on ja miten hän vaikuttaa muihin ihmisiin. Miten hän muuten voisi johtaa muita?
Hyvät vuorovaikutuksen ja kommunikaation taidot, oikeudenmukaisuus ja selkeä suunta ovat keskeisiä.

Yrityksen arvot, missio ja visio kuulostavat hienoilta. Ideoiden saattaminen strategiaan, teoiksi ja tuloksiksi on haastavaa. Tutkimuksien mukaan strategian jalkautuminen on hankalaa. Miten saada kaikki mukaan, tekemään samaan suuntaan?

Nämä asiat vaivaavat johtajaa päivisin ja pitävät hereillä öisin:

 • vastaako strategiamme tulevaisuuden haasteita?
 • miten strategia jalkautetaan paremmin?
 • kommunikoimmeko tehokkaasti?
 • miten parannetaan tuloksia?
 • menikö kaikki eettisesti oikein?
 • onko riski joutua sosiaalisen median ykkös uutiseksi?
 • miten kuulla ja reagoida heikkoihin viesteihin?

Johtajan reaktio- ja toimintatavat ovat yhteistoiminnan perustana. Johtaja tarvitsee tukea omaan toimintaan, kehitykseen ja kasvuun. Kun stressi sirpaloi omat ajatukset coach on nopein apu kestäviin ratkaisuihin.

"Ongelmat näkyvät ulkomaailmassa, ratkaisut löytyvät ihmisten sisältä." Ole yhteydessä!

Johtaja

Miltä strategian jalkauttaminen näyttää käytännössä?
Kehitä vuorovaikutustaitoja
Tunne itsesi ja muita paremmin
Kehitä tunneälyäsi ja tue muita heille sopivalla tavalla

Johtaja vie strategian suorittavalle tasolle. Nämä neljä asiaa ovat haasteellisia:

 • strategian viestintä ja toteuttaminen käytännössä
 • viestin ymmärtäminen kuten johto sen tarkoittaa
 • ristiriidat tiimissä
 • riski että joku uupuu
 • hankala alainen

Jotta johtaja voisi viestiä tavoitteista ymmärrettävästi ja motivoivalla tavalla, hänen on kyettävä hahmottamaan miltä strategia näyttää käytännössä. Minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan? Minkälaista osaamista? Minkälaisia resursseja? Miten hyödynnetään kaikkien tiedot ja taidot? Moniuloitteisen hahmotuskyvyn lisäksi johtaja tarvitsee toimivia vuorovaikutus taitoja, ihmistuntemusta ja tunneälyä.

Ole yhteydessä!

Tiimi & Ryhmä

Yhdessä on enemmän
Mitä tiimiläiset ovat kuulleet ja mitä he ovat ymmärtäneet?
Miten ryhmä toimisi paremmin?

Tiimi on tämän päivän tapa toimia. Tiimin jäsenten osaaminen ja suoritus ovat yhdessä enemmän kuin osien summa. Tiimillä on yhteinen tehtäväkokonaisuus, yhteiset tavoitteet. Tiimi on se organisaation taso, joka toteuttaa johdon strategian – myynnissä, palveluissa, tuotannossa.

Tiimissä toimiminen tuo omat haasteensa:

 • miten selkeästi ja ymmärrettävästi johto on kyennyt avaamaan strategian?
 • mitä tiimi ja sen jäsenet ovat kuulleet ja ymmärtäneet?
 • miten sitoutunut jäsen on omiin ja tiiminsä tavoitteisiin?
 • miten luodaan tiimin toimintaperiaatteet?
 • miten jaetaan työt oikeudenmukaisesti tiimin sisällä?
 • miten valmiita tiimin jäsenet ovat auttamaan toisia?
"Ellet ole valmis muuttamaan itseäsi ja omaa toimintaasi, miten voit odottaa että joku muu on?" Ole yhteydessä!

Asiantuntija

Oman osaamisen kehittäminen
Johtaminen on opittavissa oleva taito

Asiantuntijaan asetetut vaatimukset kasvavat koko ajan. Oman alansa lisäksi vaaditaan itsensä johtamista ja kykyä osata keskittyä oikeisiin asioihin.

Usein asiantuntijalla on ohjattavanaan muutama alainen tai tiimi. Välttämättä asiantuntijan kiinnostus tai osaaminen ei suuntaudu johtamiseen. Asiantuntija voi myös olla organisaation johtoryhmän tai vastaavan jäsen. Kaikissa näissä tarvitaan oman alueen osaamisen lisäksi ihmissuhdetaitoja. Niiden pohjalla on itsensä tunteminen.

"Oletko valmis itse kohtaamaan omat muutostarpeesi?" Ole yhteydessä!

Coacheille

Jatkuva ammattimainen kehitys
Asiakastyytyväisyys
Eettinen toiminta

International Coach Federation (ICF) vaatii sertifioiduilta coacheilta jatkuvaa omaa kehitystä ammatissa. Tätä edellyttää myös asiakastyytyväisyys. ICF määrittelee kaksi polkua coachin kehitystä varten: Coaching Supervision ja Mentor Coaching.

"Odota omaa kasvua ja muutosta ennen kuin odotat siitä muilta"

Coaching Supervision

Coachaava työnohjaus on erinomainen menetelmä kun johtaja tarvitsee syvää pohdintaa ja tulevaisuuden näkymää. Mihin olemme menossa? Mihin meidän on hyvä varautua?

Jotta coach pystyisi parhaimpaansa on tärkeätä pitää ensisijainen työkalu, oma henkilö huippukunnossa. Ihmisten kanssa työskentely kerryttää coachin omaa henkistä pölytaakkaa, hämärtää kykyä havaita ja reagoida asiakkaan äänensävyyn, eleisiin, piiloviesteihin. Omat vuorovaikutustaidot, ihmistuntemus ja tunneäly heikkenevät, samoin asiakkaan kokema hyöty.

ICF ei vielä vaadi Coaching Supervisionia mutta myöntää CCE pisteitä (tuntimäärä 1:1). Sertifiointien uusimisen kaikki coachit tarvitsevat 40 CCE pistettä joka kolmas vuosi.

Mentorcoaching

Jos uusit tai haet ACC-tason sertifiointia tai PCC-tason sertifiointia portfoliomenetelmällä, tarvitset 10 tuntia mentorcoahcingia. Saat kolmesta coaching sessiostasi kirjallista palautetta Suomen kokeneimmalta mentorcoachilta.

ICF määrittelee mentorcoachingin coachaavana tukena coachille erityisesti suhteessa ICF:n ydintaitoihin.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå